ÜRÜNLER & ÇÖZÜMLER - RFID
Radyo Frekansı ile tanımlama teknolojisi; tanımlanan etiketin okuyucu antenlerinin alanına girince indüklenerek kendini tanıtması ilkesi ile çalışmaktadır. Son yıllarda düşen maliyetler RFID uygulamalarının yaşamın her alanında iş yükünü azaltmıştır. RFid Teknolojisi ürün/hizmet maliyetlerini İnsan kaynağını, İnsan kaynaklı hataları ve sınırlamaları ortadan kaldırarak başarmaktadır.

KULLANIM

RFid kullanılan etiketin ve proje beklentilerine göre iki sınıfa ayrılabilir; Aktif ve Pasif. Aktif etiketler güç kaynağına bağlı veya etiketin parçası haline getirilen pil ile desteklenerek çalışmaktadır. Frekansın uzak noktalardan alınabilmesi (150-200M) ve sürekli radyo frekansı üretiyor olması tercih edilme sebebidir. Çıkış noktası olan ve günümüzde kullanımı yasal zorunluk getirilen; yolcu ve savaş uçaklarındaki cihaz uçağın kimlik bilgilerini sürekli yayınlamaktadır. Başka bir örnek üretim zinciri otomasyonlarında başarılı uygulamalarıdır.

RFID 'nin Geleceği