ÜRÜNLER & ÇÖZÜMLER - İŞ AKIŞI
Belirlenen kurallar dahilinde doküman, bilgi yada görevlerin aktarımını sağlayan süreçlerin otomasyonudur. Bu kapsamda iş akışı, bir iş sürecinin tam veya parçalı olarak otomasyonu olarak tanımlanmaktadır.

BT Altyapısı, Organizasyon ve Prosedürleri birleştirerek süreçlerin doğru ve hızlı ilerlemesini sağlar.

Faydaları:

o İşlerin daha az maliyetle, daha kısa sürede yapılmasını sağlayarak verimliliği arttırır.

o İş süreçlerinin standart yapıya kavuşmasını sağlar.

o Süreçlerin yetki sınırları içinde izlenebilmesine, raporlanmasına ve ölçülebilmesine imkan sağlar.

o Bilginin paylaşılmasını ve kolay erişilmesini sağlar.

Özellikler:

o Güçlü ve kolay yönetilebilen bir altyapıda çalışır

o İhtiyaçlarınıza göre uyarlanabilir

o Mevcut sistemlerinize entegre edilebilir